206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Số hiệu nguyên tử là gì? Bảng số hiệu nguyên tử đầy đủ

Số hiệu nguyên tử là gì?

Trong bảng tuần hoàn hiện đại, các nguyên tố được liệt kê theo thứ tự số hiệu nguyên tử tăng dần. Số nguyên tử là số proton trong hạt nhân nguyên tử. Số lượng proton xác định danh tính của một nguyên tố (nghĩa là một nguyên tố có 6 proton là nguyên tử carbon, bất kể có bao nhiêu neutron có thể có mặt). Số lượng proton xác định có bao nhiêu electron bao quanh hạt nhân và chính sự sắp xếp của các electron này quyết định phần lớn hành vi hóa học của một nguyên tố.

Trong bảng tuần hoàn sắp xếp theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử, các nguyên tố có tính chất hóa học giống nhau đương nhiên được xếp vào cùng một cột (nhóm). Chẳng hạn, tất cả các nguyên tố trong Nhóm 1A đều là kim loại tương đối mềm, phản ứng mạnh với nước và tạo thành điện tích 1+; tất cả các nguyên tố trong Nhóm 8A đều là khí đơn nguyên tử, không phản ứng ở nhiệt độ phòng, v.v. Nói cách khác, có sự lặp lại tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học với khối lượng tăng dần.

Trong bảng tuần hoàn ban đầu do Dimitri Mendeleev xuất bản năm 1869, các nguyên tố được sắp xếp theo khối lượng nguyên tử tăng dần — vào thời điểm đó, hạt nhân vẫn chưa được khám phá và không có hiểu biết gì về cấu trúc bên trong của nguyên tử, vì vậy khối lượng nguyên tử là hướng dẫn duy nhất để sử dụng. Một khi cấu trúc của hạt nhân đã được hiểu rõ, thì rõ ràng là số hiệu nguyên tử chi phối tính chất của các nguyên tố.

Nguồn gốc của số hiệu nguyên tử

1869: Mendeleev đưa ra bảng tuần hoàn dựa trên khối lượng nguyên tử. Bảng tuần hoàn khi đó còn nhiều lỗ hổng chưa thể giải thích.

1911: Rutherford và van den Broek đưa ra mô hình nguyên tử, với lõi của nguyên tử chiếm một nửa trọng lượng nguyên tử. Van den Broek đề xuất rằng điện tích trung tâm và số electron đúng bằng vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

1913: Henry Moseley sử dụng giả thuyết của van den Broek, kiểm tra các vạch quang phổ của các nguyên tử bị kích thích để tìm ra số hiệu nguyên tử. Ông đã đo bước sóng của các nguyên tố từ nhôm (Z 17) đến vàng (Z 79).

1915: Moseley chết, số nguyên tử của tất cả các nguyên tố đã biết đều đã được kiểm tra bằng phương pháp của ông.

1932: James Chadwick đã khám phá ra neutron, tát cả các lý luận về electron hạt nhân đã kết thúc. Kết luận số nguyên tử Z được công nhận là giống với số proton của hạt nhân.

Bảng số hiệu nguyên tử?

Số hiệu nguyên tử Viết tắt Khối lượng nguyên tử
1 H 1.00797
2 He 4.0026
3 Li 6.941
4 Be 9.01218
5 B 10.81
6 C 12.011
7 N 14.0067
8 O 15.9994
9 F 18.9984
10 Ne 20.179
11 Na 22.98977
12 Mg 24.305
13 Al 26.98154
14 Si 28.0855
15 P 30.97376
16 S 32.06
17 Cl 35.453
18 Ar 39.948
19 K 39.0983
20 Ca 40.08
21 Sc 44.9559
22 Ti 47.9
23 V 50.9415
24 Cr 51.996
25 Mn 54.938
26 Fe 55.847
27 Co 58.9332
28 Ni 58.7
29 Cu 63.546
30 Zn 65.38
31 Ga 69.72
32 Ge 72.59
33 As 74.9216
34 Se 78.96
35 Br 79.904
36 Kr 83.8
37 Rb 85.4678
38 Sr 87.62
39 Y 88.9059
40 Zr 91.22
41 Nb 92.9064
42 Mo 95.94
43 Tc -98
44 Ru 101.07
45 Rh 102.9055
46 Pd 106.4
47 Ag 107.868
48 Cd 112.41
49 In 114.82
50 Sn 118.69
51 Sb 121.75
52 Te 127.6
53 I 126.9045
54 Xe 131.3
55 Cs 132.9054
56 Ba 137.33
57 La 138.9055
58 Ce 140.12
59 Pr 140.9077
60 Nd 144.24
61 Pm -145
62 Sm 150.4
63 Eu 151.96
64 Gd 157.25
65 Tb 158.9254
66 Dy 162.5
67 Ho 164.9304
68 Er 167.26
69 Tm 168.9342
70 Yb 173.04
71 Lu 174.967
72 Hf 178.49
73 Ta 180.9479
74 W 183.85
75 Re 186.207
76 Os 190.2
77 Ir 192.22
78 Pt 195.09
79 Au 196.9665
80 Hg 200.59
81 Tl 204.37
82 Pb 207.2
83 Bi 208.9804
84 Po -209
85 At -210
86 Rn -222
87 Fr -223
88 Ra 226.0254
89 Ac 227.0278
90 Th 232.0381
91 Pa 231.0359
92 U 238.029
93 Np 237.0482
94 Pu -242
95 Am -243
96 Cm -247
97 Bk -247
98 Cf -251
99 Es -252
100 Fm -257
101 Md -258
102 No -250
103 Lr -260
104 Rf -261
105 Db -262
106 Sg -263
107 Bh -262
108 Hs -255
109 Mt -256
110 Ds -269
111 Rg -272
112 Uub -277
113 ———
114 Uuq  

Bài viết liên quan:

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again