206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Vị trí của Clo trong bảng tuần hoàn là?

Vị trí của Clo trong bảng tuần hoàn là?

Vị trí của Clo là số 17, thuộc nhóm VII và chu kỳ thứ 3 theo bảng tuần hoàn của Mendeleev.

Số nguyên tử của Clo là 17 và thuộc nhóm Halogen

Clo có lực hút điện tử cao nhất.

Khối lượng nguyên tử của Clo là 35,5.

Bảng tuần hoàn Mendeleev:

Mendeleev đã giới thiệu một bảng tuần hoàn gồm các nguyên tố được gọi là bảng tuần hoàn của Mendeleev.

Theo thứ tự khối lương nguyên tử tăng dần, ông đã sắp xếp các nguyên tố sao cho phù hợp.

Cách sắp xếp này giúp Mendeleev đưa các phần tử theo hàng ngang gọi là chu kỳ và cột dọc được gọi là nhóm.

Định luật tuần hoàn Mendeleev:

Tính chất hóa học và vật lý của nguyên tố là hàm tuần hoàn theo trọng lượng nguyên tử của chúng.

Bảng tuần hoàn Mendeleev hiển thị danh sách các nguyên tố có khối lượng nguyên tử tăng dần.

Series Group I Group II Group III Group IV Group V Group VI Group VII Group VIII
1 H=1              
2 Li = 7 Be = 9.4 B = 11 C = 12 N = 14 O=16 F = 19  
3 Na=23 Mg=24 Al=27.3 Si=28 P=31 S=32 Cl = 35.5  

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again