206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

Kim loại nào có tính khử mạnh nhất?

A.Natri

B.Bạc

C.Kali

D.Đồng

Đáp án đúng: C.Kali

Lý giải

Kim loại càng dễ mất đi electron hóa trị thì càng được đánh giá là mạnh. Chuỗi hoạt động hóa học của kim loại sắp xếp các kim loại theo khả năng phản ứng của chúng (dễ mất đi electron). Kali là kim loại có độ dương điện cao nhất, tiếp theo là natri.

Cả natri và kali đều thuộc nhóm 1A của bảng tuần hoàn, cùng có 1 electron ở lớp vỏ ngoài cùng. Rất dễ phản ứng với các nguyên tố khác để mất đi 1 electron này để hoàn thành bát tử.

Các kim loại kiềm gồm: lithi, natri, kali, rubidi, caesi và franci

Cùng có 1 electron ở lớp ngoài cùng nhưng kali tốn ít năng lượng hơn để giải phóng 1 electron hơn natri nên nó có tính khử mạnh hơn. Kali cũng đứng trước natri trong chuỗi phản ứng hóa học của kim loại nên nó mạnh hơn.

Ảnh bên dưới mô tả chuỗi hoạt động hóa học của kim loại:

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again