206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Halogen nào sau đây có tính oxi hóa cao nhất?

Các câu hỏi trắc nghiệm về halogen và lý giải

Halogen nào sau đây có tính oxi hóa cao nhất

  • A.  Brom.
  • B.  Clo.     
  • C. Iot.      
  • D. Flo.

Thứ tự đúng về khả năng oxi hóa của các halogen là:

  • A. Br2
  • B. F2
  • C. I2
  • D. I2>Br2>Cl2>F2

Gợi ý: Nguyên tử nhận electron và làm nguyên tử khác nhường electron được gọi là chất oxi hóa và xu hướng nhận electron của nguyên tử đó được gọi là khả năng oxi hóa. Các tác nhân oxy hóa có trạng thái oxy hóa cao nhất có thể.

Trả lời: Vì tất cả các nguyên tử halogen đều có xu hướng nhận electron mạnh do cấu hình electron của chúng, nghĩa là chỉ cần một electron để hoàn thành bát tử (octet) của chúng. Do đó chúng hoạt động như một tác nhân oxy hóa mạnh. Tuy nhiên khả năng oxy hóa của chúng giảm từ F2 xuống I2. Vì flo là chất oxi hóa mạnh nhất trong số các halogen nên nó sẽ oxi hóa tất cả các ion halogenua khác thành halogen tương ứng ở trạng thái dung dịch hoặc trạng thái khô.

F2+2X−→2F−+X2 (X=Cl−,Br−,I−)

Theo phương trình trên flo sẽ đẩy các ion halogen khác ra khỏi halogenua.

Tương tự, Cl2 sẽ đẩy các ion Br− và I− ra khỏi halogennua trong khi ion bromide oxy hóa các ion iodua từ dung dịch của chúng. Nói chung, một halogen có số nguyên tử thấp hơn sẽ oxy hóa các ion halogenua có số nguyên tử cao hơn.

Do đó thứ tự đúng về khả năng oxi hóa của halogen là I2

Vì vậy, câu trả lời đúng là "Lựa chọn C".

Thông tin bổ sung: Ngoài ra, khả năng oxy hóa của halogen có thể được so sánh dựa trên thế điện cực tiêu chuẩn của chúng.

F2+2e−→2F−; Eo=+2.87V

Cl2+2e−→2Cl−; E^\circ  = + 1.36V

Br2+2e−→2Br−; E^\circ  = + 1.09V

I2+2e−→2I−; E^\circ  = + 0.54V

Như chúng ta thấy thế điện cực của F2/F− là cực đại trong khi đó là I2/I− là mức tối thiểu tức là F2 giảm dễ dàng nhất nhưng I2 là ít dễ dàng nhất. Nói cách khác F2 là chất oxi hóa mạnh nhất và I2 là chất oxi hóa yếu nhất

Lưu ý: Khả năng oxy hóa tương đối của các halogen có thể được minh họa thêm bằng phản ứng của chúng với nước. F2 oxy hóa nước thành oxy và ozone trong khi clo và brom phản ứng với nước để tạo thành axit hydrohalic và hydrohalic tương ứng. Ngoài ra, phản ứng của iốt với nước là không tự phát.

Bài viết liên quan:

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again