206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Đồng(Cu) và hợp chất của đồng

A.Đồng đơn chất

I.Vị trí và cấu tạo

Cu(Z 29): 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Vị trí: ô 29, chu kỳ 4, nhóm IB

Số oxy hóa: 0, +1, +2

Cu+: [Ar]3d10

Cu2+: [Ar]3d9

2.Tính chất vật lí

Là kim loại màu đỏ, dẻo, dễ kéo sợi và tráng mỏng. Dẫn điện và nhiệt rất cao (chỉ kém hơn bạc).

3.Tính chất hóa học

Cu là kim loại kém hoạt động, có tính khử yếu (yếu gần bằng Ag lý do đứng sau hydro trong dãy hoạt động của kim loại).

1.phản ứng với phi kim

Cu + 1/2 O2 => CuO (đen)

Cu + Cl2 => CuCl2

Cu + S => CuS

2.tác dụng với axit

a)với HCl, H2SO4(l)

Không phản ứng nhưng nếu có mặt O2 của không khí

2Cu + 4HCl + O2 => 2CuCl2 + H2O (Cu sẽ tác dụng với O2 trước tạo ra CuO)

Cu + H2SO4(l) + 1/2 O2 => CuSO4 + H2O

b)tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng

3Cu + 8HNO3(l) => 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2H2SO4(đ) => CuSO4 + SO2 + 2H2O

c)tác dụng với muối nitrat, đk có mặt axit loại 1

Cu + NaNO3 + HCl 

3Cu + 8H+ + 2NO3 => 3CU2+ + 2NO + 4H2O

hiện tượng: dung dịch xanh, khí không màu tác dụng với kk hóa nâu (NO + 1/2 O2 => NO2)

3.tác dụng với dung dịch muối:

Cu + 2AgNO3 => Cu(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2Ag => Cu2+ + 2Ag

B.Hợp chất của đồng 

1.Đồng (II) oxit: CuO là chất rắn, màu đen

Tính oxy hóa: CuO + CO => Cu + C2O

Tính oxit bazo: CuO + 2HCl => CuCl2 + H2O

2.Đồng (II) hydroxit: Cu(OH)2 chất rắn, màu xanh

Tính bazo:Cu(OH)2 + H2SO4 => CuSO4 + H2O

Cu(OH)2 dễ bị nhiệt phân:

Cu(OH)2 (to)=> CuO + H2O

3.Muối Đồng II

*CuSO4 (khan) bột màu trắng, chất rắn. CuSO4 hấp thụ nước tạo thành CuSO4.5H2O: có màu xanh.

Nên CuSO4 khan dùng để phát hiện dấu vết của nước trong các chất lỏng.

*CuS, PbS: không tác dụng được với HCl, H2SO4 loãng.

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again