206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Bảng tuần hoàn hóa học là gì?

Bảng tuần hoàn là gì?

Bảng tuần hoàn là một bảng các nguyên tố hóa học được sắp xếp theo số hiệu nguyên tử, từ nguyên tố có số hiệu thấp nhất là hydro đến nguyên tố có số hiệu nguyên tử cao nhất là oganesson. Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố là số proton trong hạt nhân nguyên tố là số proton trong hạt nhân của nguyên tố đó. Hydro có 1 proton và oganesson có 118.

Điểm chung của các nhóm trong bảng tuần hoàn là gì?

Các nhóm của bảng tuần hoàn được hiển thị dưới dạng cột dọc được đánh số từ 1 đến 18. Các nguyên tố trong một nhóm có tính chất hóa học rất giống nhau. Phát sinh từ số lượng các điện tử hóa trị có mặt - tức là số lượng các electron ở lớp vỏ ngoài cùng của một nguyên tử.

Bảng tuần hoàn bắt nguồn từ đâu?

Sự sắp xếp của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn xuất phát từ cấu hình electron của các nguyên tố. Do nguyên tắc loại trừ Paulo, không quá hai electron có thể cùng tồn tại trên một quỹ đạo. Hàng đầu tiên của bảng tuần hoàn chỉ gồm hai nguyên tố hydro và heli. Khi nguyên tử có nhiều electron hơn, chúng có nhiều quỹ đạo hơn để electron di chuyển. Và do đó các hàng chứa nhiều nguyên tố hơn ở phía dưới của bảng tuần hoàn.

Tại sao phải chia nhóm bảng tuần hoàn?

Bảng tuần hoàn có hai hàng cuối cùng thường được tách rời ra khỏi phần chính của bảng. Các hàng này chứa các nguyên tố trong chuỗi lanthanoid và actinoid, thường từ 57 – 71 (lanten đến lutetium) và 89 – 103 (actini đến lawrencium). Không có lý do khoa học cho điều này. Nó đơn tuần tách các nguyên tố ít sử dụng hơn để làm cho bảng tuần hoàn trở nên ngắn gọn.

Tổng quan về bảng tuần hoàn hóa học

Bảng tuần hoàn đầy đủ là dãy sắp xếp của tất cả các nguyên tố hóa học theo thứ tự tăng dần của số nguyên tử - tức là tổng số proton trong hạt nhân. Khi các nguyên tố hóa học được sắp xếp như vậy có một dạng lặp lại được gọi là “quy luật tuần hoàn” trong tính chất của chúng.

Trong đó các nguyên tố trong cùng một cột sẽ có tính chất tương tự nhau. Khám phá ban đầu được thực hiện bởi Dmitry I.Mendeleyev vào giữa thế kỷ 19 và các giá trị không thể ngờ tới trong sự phát triển của hóa học.

Cho đến thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 20, người ta mới công nhận rằng thứ tự của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là số nguyên tử của chúng. Số nguyên tử bằng điện tích dương trong hạt nhân cũng bằng số electron bao quanh.

Khi khoa học đạt tiến bộ lớn đã giải thích kỹ hơn về cấu trúc điện tử của nguyên tử và phân tử. Việc này đã thể hiện kỹ hơn các quan hệ giữa các nguyên tố và cách chúng phản ứng với nhau.

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again