206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Bảng tuần hoàn hóa học rõ nét, full HD, pdf download

Bảng tuần hoàn hóa học rõ nét, có màu sắc, full HD

Bảng quần hoàn hóa học rõ nét bằng hình ảnh và file pfd của chúng tôi dùng để bạn chụp ảnh hoặc tải về để sử dụng cho mục đích học tập hoặc nghiên cứu khoa học. Bảng tuần hoàn được sử dụng trong nhiều ngành khoa học đặc biệt là vật lý và hóa học. Bảng tuần hoàn hóa học rõ nét của chúng tôi có kích thước 2200px x 800px với đầy đủ các nguyên tố và thông tin mới nhất theo chuẩn quốc tế.

Tóm tắt về bảng tuần hoàn hóa học rõ nét

Trong bảng tuần hoàn hiện đại, các nguyên tố được liệt kê theo thứ tự tăng dần của số hiệu nguyên tử. Số nguyên tử là số proton trong hạt nhân của nguyên tử. Số lượng proton xác định danh tính của một nguyên tố. Ví dụ nguyên tố có 6 proton là nguyên tử cacbon (C), bất kể có bao nhiêu notron có thể có mặt.

Số proton quyết định có bao nhiêu electron bao quanh hạt nhân và chính sự sắp xếp của các electron này quyết định phần lớn hoạt động hóa học của một nguyên tố.

Trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo thứ tự số hiệu nguyên tử tăng dần, các nguyên tố có tính chất hóa học tương tự nhau tự nhiên xếp vào cùng một cột (nhóm). Ví dụ, tất cả các nguyên tố trong nhóm 1A là kim loại tương đối mềm, phản ứng mạnh với nước và tạo thành từ 1+ điện tích.

Tất cả các nguyên tố trong nhóm 8A đều là chất khí không hoạt động ở nhiệt độ thường… Nói cách khác, tính chất của các nguyên tố hóa học có khối lượng tăng dần theo chu kỳ.

Bảng tuần hoàn đầu tiên được phát minh bởi Dimitri Mendeleev công bố vào năm 1869. Các nguyên tố được sắp xếp theo khối lượng nguyên tử tăng dần – vào thời điểm đó, hạt nhân vẫn chưa được khám phá và chưa có hiểu biết gì về cấu trúc bên trong của nguyên tử.

Vì vậy khối lượng nguyên tử là hướng dẫn duy nhất được sử dụng. Một khi cấu trúc hạt nhân đã được hiểu rõ, chúng ta thấy rõ số nguyên tử chi phối tính chất hóa học của một nguyên tố.

Download bảng tuần hoàn hóa học rõ nét pdf

Bảng tuần hoàn pdf có thể in được là công cụ cần thiết cho sinh viên và nhà hóa học. Bảng tuần hoàn liệt kê các nguyên tố theo thứ tự tăng dần số hiệu nguyên tử và các thông tin quan trọng khác. Bạn có thể in nó ra và đặt ở bàn làm việc để tham khảo và đánh dấu bất cứ khi nào bạn muốn.

Nó có sẵn ở dạng png và pdf để bạn có thể in bằng máy in gia đình. Bảng tuần hoàn này sử dụng dữ liệu chính xác về tên, số hiệu nguyên tử, ký hiệu, trọng lượng nguyên tử và cấu hình electron. Được IUPAC (liên minh hóa học và ứng dụng quốc tế) chấp nhận.

Download Tại Đây

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again