206 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

bangtuanhoan@gmail.com

Giới thiệu

Tin tức

Liên hệ

Trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì lớn, chu kỳ nhỏ?

Câu hỏi trắc nghiệm phần này

Trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kỳ nhỏ, chu kỳ lớn:

 A. 3 và 3

 B. 2 và 4

 C. 4 và 4

 D. 3 và 4

Đáp án đúng là D. 3 và 4

Trong bảng tuần hoàn, chu kỳ nhỏ là những chu kỳ nào sau đây?

 A. 1

 B. 2 

 C. 3

 D. cả 1, 2 và 3

Đáp án đúng là D. cả 1, 2 và 3

Bảng tuần hoàn hóa học giống như bảng chữ cái của môn văn vậy. Tương tự như các chữ cái trong bảng chữ cái, các nguyên tố có thể kết hợp và phản ứng với nhau theo nhiều cách. Trên thực tế sự hoán vị của các tổ hợp hóa học có thể của các nguyên tử lớn hơn mọi ước tính mà chúng ta có thể dự đoán. Từ những sự kết hợp phức tạp này sự sống đã hình thành.

Bạn có thể dự đoán một số phản ứng và sự kết hợp của các nguyên tố nếu bạn biết tính chất của chúng thông qua bảng tuần hoàn. Và nếu bạn đã quen thuộc với cấu trúc bảng tuần hoàn, bạn có thể mô tả các thuộc tính của nó chỉ bằng cách nhìn vào vị trí của nó trong bảng tuần hoàn.

Trong bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì lớn, chu kỳ nhỏ?

Các nguyên tố được sắp xếp thành các chu kỳ hoặc hàng theo số nguyên tử tăng dần. Có 7 chu kỳ.

  • Trong đó 1,2,3 là chu kỳ nhỏ
  • 4,5,6,7 là chu kỳ lớn.

Kết luận: có 3 chu kỳ nhỏ và 4 chu kỳ lớn trong bảng tuần hoàn

Ngoài ra còn có 18 nhóm được đại diện bởi các cột. Mỗi chu kỳ biểu hiện một xu hướng nhất định chẳng hạn như lực hút electron càng tăng. Các cột phân loại dựa trên tính chất gần giống của chúng. Ví dụ cột 15(5A) là dành cho khí quý, là các nguyên tố ít xảy ra phản ứng nhất.

Các chu kỳ thể hiện số quỹ đạo eletron của chúng. Các nguyên tố thuộc cùng chu kỳ có cùng số quỹ đạo.

Chu kỳ 1: 1 quỹ đạo, 2 nguyên tố

Chu kỳ 2: 2 quỹ đạo, 8 nguyên tố

Chu kỳ 3: 3 quỹ đạo, 8 nguyên tố

Chu kỳ 4: 4 quỹ đạo, 18 nguyên tố

Chu kỳ 5: 5 quỹ đạo, 18 nguyên tố

Chu kỳ 6: 6 quỹ đạo, 32 nguyên tố

Chu kỳ 7: 7 quỹ đạo, 32 nguyên tố

Bảng tuần hoàn được dùng để làm gì?

Bảng tuần hoàn được sử dụng bởi các nhà hóa học và khoa học khác như một nguồn tham khảo.

Sẽ rất hữu ích khi biết các thuộc tính tương đối của các nguyên tố và có thể dự đoán khả năng phản ứng của chúng trong bảng tuần hoàn.

Ví dụ bạn sử dụng bảng tuần hoàn để dự đoán và so sánh sự ion hóa của các nguyên tố. Các giá trị như trọng lượng nguyên tử, giá trị âm điện cũng được tìm thấy dễ dàng.

Các bảng tuần hoàn thông thường chỉ cần một lượng thông tin vừa đủ mà bạn cần, nếu không nó sẽ rất to và phức tạp.

Bài viết liên quan:

The author

Johnny Levanier
Lê Ngọc
Lê Ngọc có bằng B.A. về Viết sáng tạo và Truyền thông. Ban ngày, người ta có thể bắt gặp anh ấy làm việc tại TPHCM, đi khắp nơi, xem nhạc sống hoặc chơi trò chơi điện tử. Đến tối, anh ngủ. Twitter @lengoc91

Tags

Any comments?

Something went wrong posting the comment. Retry again